Lära tillsammans – samarbetsorienterat lärande för ökad delaktighet

Lära tillsammans – samarbetsorienterat lärande för ökad delaktighet Bokomslag Lära tillsammans – samarbetsorienterat lärande för ökad delaktighet
Specialpedagogiska skolmyndigheten
2013
36

Denna skrift lyfter fram lärdomar och framgångsfaktorer från en studie om samarbetsorienterat lärande. Studien prövade idén att elever själva får kunskap och verktyg för att göra sina kamrater delaktiga. Tanken är att skriften ska ge inspiration och vägledning till pedagoger och skolledare som vill ge alla elever förutsättningar att vara delaktiga i alla undervisning.

Share Button