Lärande hela dagen i Svedala kommun

Den 8 januari är det dags för en gemensam Lärande hela dagen-eftermiddag för all fritidspersonal i Svedala kommun.

Syftet är att knyta ihop satsningen i kommunen, inspirera varandra och skapa en känsla av att vi rör oss framåt tillsammans.

Information

Plats:
Aggarpshallen – allaktivitetshall och konferenssal

Tid:
Lunch från 12 – Aggarpsskolans matsal.
Program 13-17

Mat:
Lunch på Aggarpsskolan
Fika på Aggarpsskolan

Deltagare:
115 pedagoger i fritidshem.

Spår:
Skolorna fördelar sina deltagare så att hälften deltar i spår 1 och andra hälften i spår 2.

KONFERENCIERER

Annika Bruhn

Jag  heter Annika Bruhn och arbetar som rektor på Klågerupskolan och är också processledare för fritidshemssatsningen Lärande hela dagen i Svedala kommun. Fritidshemmet ligger mig varmt om hjärtat och det är för ungarnas skulle vi är här.

 

Helena Havrup

Jag heter Helena Havrup och arbetar som rektor på Roslättsskolan sedan i somras.

Innan jag kom till Svedala arbetade jag som skolledare på skolor i Malmö, Bryssel och Helsingborg. Under många år undervisade jag i förskoleklass och arbetade på fritidshem.

 

Program

Gemensamt – allaktivitetshallen

Konferencierer: Annika Bruhn och Helena Havrup

Tid Innehåll Talare
13 Intro och syfte

Välkommen
Satsningens mål,
syfte med dagen.

Lise-Lott Nilsson

Annika Bruhn
Helena Havrup

13.15 Samsyn hela dagen på Baraskolan Sandra Minnarén
Richard Linde
13.35 Undervisning i fritidshem Michael Rystad
14.10 Brainbreak Tobias Nilsson
14.20 Spårintro Annika Bruhn
Helena Havrup

SAMSYN HELA DAGEN

Vi heter Sandra Minnarén, nyckelperson, och Rickard Linde, förstelärare, och arbetar tillsammans på Baraskolan sedan ett par år tillbaka och har just nu en åk 2:a. Vi tycker om skolutveckling och vi  båda är med i baraskolornas F-9-skolutvecklingsgrupp. Vi kommer att berätta om hur man tillsammans kan starta upp en klass och om att vara lika inför eleverna. Vi kommer också att  prata om faddergrupper. Klicka på länken för att ta del av vår Powerpoint (PDF).

Richard och Sandra

 

 

 

 

 

 

UNDERVISNING I FRITIDSHEM

Michael Rystad

Jag heter Michael Rystad och arbetar som utvecklingsstrateg i Svedala kommun och är processledare i  kommunens satsning Lärande hela dagen, tillsammans med Annika Bruhn. Jag kommer att berättar om och väcka tankar kring undervisning i fritidshem – om värdegrund för undervisning, om kunskapssyn i läroplanen och om undervisning på vetenskaplig grund. Klicka på länken för att ta del av min Powerpoint (PDF).

BRAINBREAK

Tobias Nilsson

Vi möts ständigt av olika rapporter som visar att vi rör på oss för lite i samhället. De visar även attt detta kan leda  till en rad olika negativa konsekvenser såsom psykisk ohälsa, sjukdomar och sämre resultat i skolan. Stillasittandet ökar och man vet att grunden för ett aktivt och hälsosamt vuxenliv börjar i barndomen. Personligen så tror jag rörelse och rörelseglädje är ett av de mest effektiva och lättaste verktygen för att påverka ungas skolresultat på ett positivt sätt. Skolan är relativt stillasittande och därför behöver vi medvetet och aktivt göra någon form av rörelsesatsning. På min skola så försöker jag inspirera mina kollegor till ökad fysisk aktivitet. Där har vi startat med gemensamma rastaktiviteter, rörelsepauser och morgonpuls.

På Lärande hela dagen Ku-dagen så kommer jag att presentera en eller två brainbreaks som kommer hjälpa dig hålla uppe koncentrationen hela eftermiddagen. En brainbreak är en aktivitet som bryter av lektionen med en rörelse övning. Dessa pauser kan leda till ökad koncentration och bättre förutsättningar för lärande. Klicka på länken för att ta del av min Powerpoint (PDF).

Spår 1 – allaktivitetshallen

Konferencier: Annika Bruhn

Tid Innehåll Talare
14.30 Årshjul på Roslättskolans fritidshem Ida Gullerdal
Johanna Andréasson
14.50 Rastaktiviteter på Klågerupskolan – hur de är upplagda och hur de kopplar aktiviteterna till läroplanen och Klågerupskolans utvecklingsarbete. Tim Gabrielsson
Pontus Blomberg
Ulla Jansson

ÅRSHJUL PÅ ROSLÄTTSSKOLANS FRITIDSHEM

Ida och Johanna

Jag heter Ida Gullerdal och är ny fritidspedagog på Roslättsskolan, och vill finnas där för barnen på mitt bästa sätt och ha kul tillsammans samtidigt som vi lär oss av varandra.”

Och jag heter Johanna Andréasson och är förskoleklasslärare på Roslättsskolan. Jag älskar att få vara en del av barnens vardag och få se dem blomstra.

Vi kommer att berätta om hur vi arbetat fram ett årshjul och strukturerat upp verksamhet utifrån det centrala innehållet i kapitel 4 i läroplanen. Klicka på länken för att ta del av powerpoint (PDF).

RASTAKTIVITETER PÅ KLÅGERUPSKOLAN

Tim, Ulla och Pontus

Tim Gabrielsson är rastaktivist, Ulla Jansson, är arbetslagledare och Pontus Blomberg är nyckelperson i Lärande hela dagen. Alla tre arbetar som fritidspedagoger på Klågerupskolan sedan många år tillbaka. Vi kommer att berätta om hur och varför vi arbetar med hur eleverna skapar kontakt. Pontus ger en överblick om arbetets gång, Ulla pratar om positiva förmågor och Tim om rastaktiviteterna. Klicka på länken för att ta del av vår powerpoint (PDF).

Spår 2 – konferenssalen

Konferencier: Helena Havrup

Tid Innehåll Talare
14.30 Start av ny fritidsavdelning på Baraskolan Krister Stenberg
Ramon Vique
14.50 Lågaffektivt bemötande kopplat till Kyrkskolans utvecklingsmål Liselott Larsson
Malin Hägg
Malin Bergeryd

START AV NY FRITIDSAVDELNING PÅ BARASKOLAN

Mitt namn är Ramon Vique och jag jobbar som Fritidspedagog på Baraskolan. Jag är kopplad till Galaxen årskurs 3 och jobbar uppe på 3-5 fritids. Mitt uppdrag går ut på att sammankoppla skola och fritids, att skapa goda relationer till barngruppen samt skapa möjligheter för att barnen skapar goda relationer mellan varandra.

Det som intresserar och engagerar mig mest i mitt yrke är det mänskliga mötet, med elever, föräldrar och kollegor. Mötet är det som får oss att lära oss nya kunskaper samt att utveckla de vi redan besitter.

Jag heter Krister Stenberg och är fritidspedagog på 3-5 fritids-avdelning, nyckelperson på Baraskolan och sitter med i ledningsgruppen och Baraskolornas F-9- skol-utvecklingsgrupp. Jag tycker om skol- och fritidsutvecklingsfrågor samt att arbeta med elevernas sociala kompetens.

Jag och Ramon kommer prata om hur vi startade upp den nya fritidsavdelningen för år 3-5 på Spångholmsskolan. Klicka på länken för att ta del av vår powerpoint (PDF).

LÅGAFFEKTIVT BEMÖTANDE PÅ KYRKSKOLAN

Malin och Malin (Lisen ej med i bild)

Malin Bergeryd är förskollärare i förskoleklass/fritids. Malin Hägg är fritidspedagog i en flexibel undervisningsgrupp/fritids och vi är båda nyckelpersoner i lärande hela dagen. Lisen Larsson (ej med på bild) är specialpedagog och vi arbetar alla tre på Kyrkskolan som är en F-3-skola. Vi kommer att berätta om lågaffektivtbemötande kopplat till Kyrkskolans utvecklingsmål som handlar om språk och kommunikation. Vi vill berätta om hur skolpersonal kan tänka och agera i mötet med elever i utmanande situationer. Klicka på länken för att ta del av vår Powerpoint (PDF).

Gemensamt – Allaktivitetshallen

Konferencierer: Annika Bruhn och Helena Havrup

Tid Innehåll Talare
15.10 Fika
15.50 Infomentor i fritidshem Infomentor
16.50 Avslutning Annika Bruhn
Helena Havrup
Share Button