Scroll To Top

Lärarnas skolutvecklingskonferens

Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne vänder sig till forsknings- och skolutvecklingsintresserade lärare, förskollärare och skolledare. Syftet är att skapa en arena för professionellt lärande där deltagarna kan dela och på så sätt fördjupa sina kunskaper och frågeställningar. Till konferensen söker man sig inte med färdiga svar, utan för att man vill få stöd i att utveckla det vetenskapliga förhållningssättet, att sätta ord på det man gör och diskutera detta med andra. Målet är att det ska vara en arbetande, granskande och tänkande mötesplats!

Nästa konferens

Nästa upplaga av Lärarnas skolutvecklingskonferens kommer att äga rum på Filbornaskolan i Helsingborg, den 11 november 2020!

Skrivstöd

För att underlätta skrivprocessen kommer regional arbetsgrupp att anordna två skrivarstugor under vårterminen 2020 –
19 mars och 15 juni, på eftermiddag (13.30-16.00). Båda skrivarstugor äger rum på KFSK lokaler, Gasverksgatan 3a, Lund, vån 4.

Deltagande på skrivarstugor är kostnadsfritt, men anmälan krävs. Anmäl dig senast mars 1, 2020 (Skrivarstuga I) och senast juni 1, 2020 (Skrivarstuga II) till elena.zukauskaite@kfsk.se. Flera författare per ett bidrag är välkomna att delta.

Viktiga datum

Skrivarstuga  1 19 mars
Skrivarstuga 2 15 juni
Sista dagen att skicka in bidrag 22 juni
Besked om bidrag 18 augusti
Sista dagen  att skicka in reviderad bidrag 7 september
Slutbesked 9 september
Sista anmälningsdag 21 oktober
Konferens 11 november
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala