Scroll To Top

“Bedömning och betygssättning Gy/Vux” Skolverket

Skolverkets inspirationsmaterial som stöd för lärande och utveckling av gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning.

Bedömning och betygssättningbedömning och betygssättning
Detta utvecklingspaket visar hur man kan använda det material om bedömning och betygssättning som finns i Skolverkets publikationer och på webbplatsen.

Denna lärmodul är extern.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala