Scroll To Top

“Rätt till utbildning och stöd” SPSM

spsmRätt till utbildning och stöd
Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. Undervisningen ska anpassas så att alla elever, oavsett förutsättningar, kan tillgodogöra sig utbildningen och utvecklas så långt som möjligt enligt.

Denna lärmodul är extern.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala