Lärmodul “Vad är en språkstörning?”

Lärmodulen “Vad är en språkstörning” är framtagen av Susanne Skånberg, Annelie Rantzow, Linda Tuvegård, tal- och språkpedagoger i resursenheten.

Vid språkstörning är elevens språkförmåga påtagligt nedsatt jämfört med andra jämnåriga. Språkstörningen kan kvarstå under skolåren och ända upp i vuxen ålder. Det är en funktionsnedsättning som ser olika ut för olika barn.

Elever med språkstörning kan trots en bra hörsel behöva stöd att förstå och tolka språklig information. Både språkproduktion och språkförståelse kan vara påverkad. Språkstörning kan anges i olika grader från lätt till mycket grav. En grav språkstörning innebär omfattande svårigheter att förstå och eller göra sig förstådd.

I denna lärmodul får du lära dig mer om vad en språkstörning är och hur du kan planera undervisning som är tillgänglig för alla elever.

Vad är en språkstörning?lektionsobs1
Vid språkstörning är elevens språkförmåga påtagligt nedsatt jämfört med andra jämnåriga.

 

Share Button