Scroll To Top

”Klassrumskommunikation” Skolverket

Sju timmar om...Klassrumskommunikation
Digitala responsverktyg kan vara ett sätt att underlätta inkludering och delaktighet genom att många aktiveras samtidigt, och att svar  synliga för hela gruppen samtidigt.

Denna lärmodul är extern.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala