Scroll To Top

”SYV på lektionen (1-6)” Skolverket

Sju timmar om...SYV på lektionen (1-6)
I läroplanen för grundskolan poängteras att all personal i skolan har ett ansvar för studie- och yrkesvägledningen.

Denna lärmodul är extern.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala