Scroll To Top

”Naturvetenskaps- och teknikportal – NO-lyftet” Skolverket

På portalen finner du material för kompetensutveckling och kollegialt lärande inom de naturvetenskapliga ämnenas och teknikämnets didaktik. Materialet presenteras i moduler och är indelat efter skolform och årskurs.

Denna lärmodul är extern.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala