Scroll To Top

“Bedömning och betygssättning” Skolverket

Webbaserad kurs om bedömning och betygssättning
(Skolverket)
En webbkurs som du kan arbeta med på egen hand. Varje steg inkluderar frågor, reflektioner och självvärderingar.

Denna lärmodul är extern.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala