Scroll To Top

”Barns och elevers delaktighet och inflytande” Skolverket

Sju timmar om...Barns och elevers delaktighet och inflytande
Att känna delaktighet och kunna utöva inflytande är inte bara en rättighet för barn och elever – det främjar också deras lärande och utveckling.

Denna lärmodul är extern.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala