Scroll To Top

Lärmodul “Öka förståelsen för NPF”

Öka förståelsen för NPF
(SPSM)

Studiepaketet vänder sig i första hand till dig som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autismspektrumtillstånd och adhd i ditt pedagogiska arbete, från förskola till gymnasiet. Innehållet är även överförbart till arbetet med andra barn och elever i uppmärksamhets- och samspelssvårigheter. Materialet kan användas som kompetensutveckling i ditt arbetslag eller för egna studier.

Denna lärmodul är extern.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala