Scroll To Top

“Kooperativt lärande” KvUtiS

Syftet är att stödja och utveckla elevernas förmåga att ta ansvar genom att introducera kooperativt lärande i klassrummet. Genom att arbeta kooperativt tränar vi dem att arbeta tillsammans och att ta ansvar.

  • Lära oss om kooperativt lärande – varför och hur
  • Planera en lektion där eleverna fungerar som lärresurser för varandra
  • Använda kriterier för att få syn på elevernas engagemang

Klicka för att ta del lärmodulen.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala