Scroll To Top

“The Big 5” KvUtiS

Göran Svanelid har studerat grundskolans alla kursplaner. Hans råd till lärare i alla ämnen är att fokusera på de fem förmågor, ”The Big 5″, som är allra vanligast i grundskolans nya styrdokument, för att hjälpa eleverna att nå målen. De fem kan användas för att skapa tydlighet för elever, men bör användas med insikten om att de alltid måste tolkas utifrån läroplanen och alltså inte kan ersätta läroplanens mål. Att förenkla juridiskt bindande texter kräver medvetenhet och professionalitet och därför syftar denna lärmodul till att bidra till ett kritiskt förhållningssätt till The Big Five. Vi vill sätta fingret på hur vi kan använda, och hur vi inte kan använda The Big Five.

Moment A - individuell förberedelse

De flesta människor kopplar säker samman uttrycket ”The Big 5” med de fem vilda djur (leopard, elefant, noshörning, afrikansk buffel och lejon) som jagas på de afrikanska savannerna. I min, och numera i tusentals andras, pedagogiska värld så står uttrycket för de fem viktigaste förmågorna i Lgr 11. De fem förmågorna har jag funnit genom att analysera samtliga skolämnens kursplaner. De återfinns i syftestexten och särskilt tydliga blir de i de så kallande ”långsiktiga målen”, d.v.s. i de punkter som avslutar syftestexterna. Efter min analys fann jag att det var följande fem förmågor som ”allt” handlade om:

 • Analysförmåga
 • Kommunikativ förmåga
 • Begreppslig förmåga
 • Förmågan att hantera information
 • Metakognitiv förmåga

Lockelsen med dessa fem förmågor är att de är generella, d.v.s. ”The Big 5” finns i alla skolämnen (om än med olika vikt beroende på ämne) och för alla årskurser. Analyserar vi förskolans mål och kursplanerna i både praktiska och teoretiska ämnen inom gymnasieskolan så finner vi samma fem förmågor. Jag tror att ”The Big 5” har hjälpt lärarna att se skogen trots alla träd. Kanske en oro sprider sig om att analysen är för enkel, att den bortser från viktiga delar. Kan verkligen fem förmågor sammanfatta hundratals sidor i läroplanerna för förskolan, grundskolan och gymnasiet? Mitt svar är: Ja, så är det, med den begränsningen att ”The Big 5” har sitt fokus på innehållet i de olika ämnenas kursplaner. ”The Big 5” ska utvecklas i undervisningen samtidigt som det är just dessa förmågor som lärarna ska bedöma. Eller som en av mina bästa vänner brukar säga (om det mesta): Hur svårt kan det vara?
Ur Göran Svanelids bloggtext, The Big five

Läs Lärarnas Nyheter Lägg krutet på The Big 5 och Jakten på The Big 5 går vidare
Läs MåliMuns travesti på “Jakten på The Big 5 går vidare” – Jakten på The One
Läs Lärarnas Nyheter The Big 5 saknar tyngd och Ämnesdidaktiken glöms inte bort i The Big 5
Läs Skolverkets kritik av ett annat försök till förenkling av läroplanen Skolverket sågar “översättning” av läroplanen.

Skärmavbild 2015-08-26 kl. 22.51.23
Föreläsning Att bedöma lärande – The Big Five – Del 1 (59:02) och Del 2 (43:28)

Moment B - kollegialt arbete


Se Ulrica Elissons animation där hon berättar om hur hon arbetar med The Big Five

Titta på filmen och diskutera sedan frågorna.

Diskussion

 • Vilka möjligheter och begränsningar ser ni med The Big Five i er undervisning?
 • I vilken grad stämmer The Big Five-förmågorna överens med syftet i ditt/dina ämnen?
 • Vilken betydelse får respektive förmåga i The Big Five, i ditt/dina ämnen?
 • Vilka delar i ditt/dina ämnen fångas inte upp av The Big Five?
 • Hur kan The Big Five användas tillsammans med elever, föräldrar och kollegor?

Planera

Under en aktivitet ska ni göra noteringar. Fokus ska ligga på hur ni kan använda The Big Five i kommunikation med elever eller föräldrar, utan att förlora förståelsen för ämnets specifika förmågor, innehåll och krav. Ni kan använda frågorna nedan, eller också välja att låta situationen avgöra vad ni noterar.

Aktiviteten kan vara i form av:
– Föräldramöte
– Lektion
– Annan aktivitet med elever
– Dokumentation till elever
– Dokumentation till lärare


Stöd för notering:

 • Hur visar du i din aktivitet att The Big Five är en tolkning och ett sätt att förklara läroplanens texter?
 • Visar du exempel på hur förmågan kan se ut i olika ämnen?
 • Bidrar du till en ökad förståelse för ämnet genom användandet av TB5?
 • Bidrar du till en förståelse för de specifika förmågor som tas upp i syftestexten för ämnet som behandlas?
 • Använder du The Big Five främst för att generalisera eller för att exemplifiera?
 • Hur kommer förmågan som kommuniceras i aktiviteten att kunna tillämpas i andra sammanhang?
Moment C - aktivitet

Genomför lektionen och notera enligt era diskussioner.

Moment D - gemensam uppföljning

Diskutera, förutom det ni själva har noterat

 • Hur har The Big Five hjälpt er att förstå kursplanstexten i ämnet?
 • Vad ser ni för fördelar/nackdelar med The Big Five?
 • I vilka sammanhang är det lämpligt/olämpligt att använda er av The Big Five?

Sammanfatta

Diskutera de viktigaste erfarenheterna ni gjorde under denna del och gör en kort sammanfattning.

Share Button

En reaktion på ”“The Big 5” KvUtiS”

Kommentarer är stängda.

Kvalitet och Utveckling i Svedala