Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
Skolverket
2011
203

Gy11 innehåller fyra delar:

1. Skolan värdegrund och uppgifter
2. Övergripande mål och riktlinjer
3. Examensmål för alla nationella program
4. Gymnasiegemensamma ämnen

Läs Gy11.

Share Button