Läroplan för vuxenutbildningen 2012

Läroplan för vuxenutbildningen 2012 Bokomslag Läroplan för vuxenutbildningen 2012
Skolverket
2012
16

Lvux 2012 innehåller två delar:

1. Vuxenutbildningens uppdrag och värdegrund
2. Övergripande mål och riktlinjer

Läs Lvux 2012.

Share Button