Scroll To Top

Ledarskap

Varför får dessa elever, med denna personal, kompetens och organisation, detta resultat just nu?

Vad behöver min personal för att hjälpa just dessa barn/elever?

Ledarskap för att alla ska lyckas

Resultat under SKA-strategin ledarskap handlar om kultur, överblick över pågående processer och kommunikation. I Svedala arbetar vi för att skapa starka ledare som är tydliga aktörer i arbetet med att alla ska lyckas. Genom pedagogiskt ledarskap arbetar rektorer aktivt för att forma en kultur med höga förväntningar och tydligt fokus på resultat. Genom kommunikation, anställdas kompetens, arbetskapacitet och behörighet skapar den pedagogiska ledaren förutsättningar för att alla ska lyckas.

  • Utbildningskultur med höga förväntningar på att alla ska lyckas
  • Undervisningsutveckling där rektor styr och skapar förutsättningar för lärprocesser utifrån resultat
  • Kommunikation, kompetens, organisation och behörighet som rektors verktyg för att ge förutsättningar för att alla ska lyckas

ledarskap

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala