Scroll To Top

Matematikguiden

Matematikguiden är ett stöd för lärare, specialpedagoger och speciallärare men också för skolledare i grundskola i frågor som rör undervisning och bedömning i matematik. Guiden är en portal där du hittar relevant material, pedagogiska resurser, goda exempel och framgångsfaktorer enligt forskning. Guiden består av två huvuddelar. Den första tar upp undervisning, framgångsfaktorer,  digitala resurser och viktiga begrepp och den andra fokuserar på bedömning, framgångsfaktorer, metoder, strategier och kartläggningar.Matematikguiden – Svedala kommun (8.19)

Undervisning

I Matematikguiden – undervisning kan du läsa om åtta framgångsfaktorer för effektiv undervisning samt om digitala lärresurser som finns tillgängliga för matematiklärare i Svedala kommun. Du kan också läsa om olika begrepp som förekommer i samtalet om skolan och som kan kopplas till matematik så som dyskalkyli, särskilt begåvade elever och nivågruppering.

Klicka för att ta del av Matematikguiden – undervisning.

Bedömning

I Matematikguiden – bedömning kan du läsa om olika syften med att göra bedömningar, viktiga begrepp, bedömningsmetoder, bedömningsprocesser och bedömningsstrategier. Du kan ta del av kartläggningar och screeningar av olika slag och med olika användningsområden.

Klicka för att ta del av Matematikguiden – bedömning.

Implementeringsstöd

 1. Titta på filmen Matematikguide – Svedala kommun för att få en introduktion till Matematikguiden.
 2. Läs i Matematikguiden.
 3. Diskutera frågorna tillsammans med dina kollegor.
Titta, läs och diskutera

Matematikguiden – undervisning

Titta:

 • Sätta upp mål (1:23)
 • Resonerande & problemlösning (1:45)
 • Representationer (2:02)
 • Matematisk diskurs (2:27)
 • Målinriktade frågor (2:40)
 • Räknefärdigheter (2:58)
 • Produktiv ansträngning (3:20)
 • Belägg för tänkande (3:41)
 • Filmer i undervisning (4:28)
 • Apps@work (5:13)
 • Matematiksvårigheter & dyskalkyli (5:52)
 • Generella & specifika svårigheter (6:02)

Diskutera:

 • Vilka framgångsfaktorer använder ni idag och vilka hade varit intressanta att undersöka vidare?
 • Hur kan de digitala resurserna underlätta och/eller tillföra något till din undervisning?
 • Vilka föreställningar och uppfattningar möter du i samtalet om matematik och vilka nya svar får vi i Matematikguiden kring begrepp som dyskalkyli, matematiksvårigheter, nivågruppering etc?

Matematikguiden – bedömning

Titta:

 • Räknagarantin (6:43)
 • Bedömningsstöd (7:19)

Läs:

Diskutera:

 • Hur kan Matematikguiden användas som stöd för er bedömning?
 • Vilka kartläggningar obligatoriska och/eller valbara genomför ni idag?
 • På vilket sätt använder ni er av resultatet av kartläggningarna?
 • Hur kan de valbara kartläggningarna användas på din skola och vad skulle de tillföra till undervisningen?

Matematikguiden

Diskutera:

 • Vilka delar av Matematikguiden kommer ni ha mest nytta av?
 • Hur kan Matematikguiden användas som stöd för matematikundervisningen?
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala