Scroll To Top

Mind the gap

Mind the gap syftar på det gap mellan forskning och praktik som förstelärare i Svedala kommun har som uppgift att minska.

Förstelärare i Svedala kommun utvecklar egen undervisning, följer med i skolforskning, sprider kunskap och är aktiva i det kollegiala samtalet för att utmana och stödja kollegor. De är förebilder för kollegor och bidrar aktivt till att synliggöra och verka för undervisning i enlighet med kommunens utvecklingsarbete.

Förstelärarens har ett öppet och kritiskt förhållningssätt till sin praktik och:

  • visar på ett medvetet förhållningssätt till undervisning
  • arbetar utifrån det utvecklingsarbete som sker i kommunen
  • förbättrar resultat genom ett formativt förhållningssätt
  • vågar vara och agera som positiv förebild för kollegor
  • kan kommunicera och beskriva sitt arbete

Försteläraren arbetar för att alla elever ska lyckas och utifrån en vetenskaplig grund.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala