Möta barn på flykt – enkel handbok för alla

Möta barn på flykt - enkel handbok för alla Bokomslag Möta barn på flykt - enkel handbok för alla
Lars H Gustafsson och Tor Lindberg (red).
UNICEF
2016
46

Innehåller enkla tips om hur vi möter ett barn på flykt. Vad är viktigt i mötet med familjer och ensamkommande barn? Hur kan vi främja hälsa och motverka stress? Vilka rättigheter har barn på flykt enligt barnkonventionen och svensk rätt?

Share Button