Mötesplats RUC digitalt

Regionalt utvecklingscentrum (RUC) arbetar med kompetensutveckling, fortbildning och verksamhetsutveckling inom fälten lärande, pedagogik och ledarskap.  RUC erbjuder återkommande föreläsningar och möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussion kring olika aktuella teman som rör skolutveckling. Syftet är att skapa en mötesplats för forskning och praktik och att tillgängliggöra forskning med relevans för skolsamhället.

Föreläsningar och diskussioner sker via Zoom. Antalet deltagare per tillfälle är begränsat till ca 200. Anmälan till Mötesplats RUC är kostnadsfri men obligatorisk. Om du är anmäld och får förhinder kan du överlåta din plats till en kollega.

Klicka på länken för att komma till Mötesplats RUC

Share Button