Nya kunskapskrav åk1 och nytt bedömningsstöd åk1-3

Skolverket har tagit fram en presentation som kan användas för att informera om de nya bestämmelserna om kunskapskrav i läsförståelse och obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1.

I presentationen beskrivs regeringens intention med de nya bestämmelserna, bedömningsstödens syfte samt de stöd och allmänna råd vi erbjuder för att underlätta huvudmannens, rektorns och lärarnas arbete.

Kunskapskrav åk 1

Sedan 1 juli 2016 gäller ett nytt kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1 i grundskolan.

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i läsförståelse i slutet av årskurs 1
“Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt. Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv. I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.”

  • Klicka här för att läsa den reviderade läroplanen med kunskapskrav i årskurs 1.

Obligatoriskt bedömningsstöd åk 1-3

Sedan den 1 juli 2016 är det obligatoriskt för huvudmän att använda bedömningsstöd i matematik, svenska och svenska som andraspråk i årskurs 1 i grundskolan och sameskolan. Från den 1 juli 2016 gäller också ett nytt kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1 i grundskolan.

Det är Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning och läs- och skrivutveckling som är avsett att användas, men det blir obligatoriskt att använda först när föreskrifter om detta beslutats och börjat gälla. Föreskrifterna väntas komma under senhösten 2016.

Bedömningsstöd i grundsärskolan publiceras i slutet av höstterminen 2016. Att använda bedömningsstöd i årskurs 1 i grundsärskolan blir obligatoriskt från den 1 januari 2017.


Bedömningsstöd i taluppfattning och läs- och skrivutveckling åk1-3 (4:14)


Klicka här för att ta del av bedömningsstöd i matematik


Klicka här för att ta del av bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk.

Share Button