Nyanlända och lärande

Nyanlända och lärande Bokomslag Nyanlända och lärande
Nihad Bunar
Natur och Kultur
2015
304

Den här boken ger dig som arbetar med nyanlända elever verktyg att stödja och utveckla varje individ. Nyanlända och lärande är en forskningsbaserad antologi om nyanlända elevers mottagande och inkludering i det svenska skolsystemet. Antologin tar ett empiriskt och analytiskt helhetsgrepp om vilka sociokulturellt stödjande strukturer, organisatoriska modeller och pedagogiska praktiker som ger dessa elever bäst möjligheter till:

Fortsatt kunskapsutveckling.
En god språkutveckling.
Skolframgång genom användning av både modersmål och svenska som andraspråk.
Identitetsutveckling.
Inkludering i skolans och samhällets sociala relationer.

Ämnets samhällsrelevans diskuteras i relation till migration, det mångkulturella samhällets framväxt och skolutveckling.

Share Button