Open space för trygghetsteamen den 24 september

Den 24 september kl 14-17 är det Open space på Folkets hus för alla förskolors och skolors trygghetsteam. Alla som ingår i ett trygghetsteam och vill dela med sig av sina idéer och funderingar är välkomna.

Syftet med träffen är att du ska dela med dig av dina erfarenheter och få nya infallsvinklar till ditt trygghetsteams fortsatta arbete. Dagordningen sätter vi tillsammans och du är välkommen med de frågor som är viktiga för dig.Träffen bygger på allas engagemang, att lära av andra tillsammans med andra. Du deltar i den eller de grupper som diskuterar dina hjärtefrågor.

*Open Space-metoden är en mötesmetod som inte har någon förbestämd agenda. Metoden utvecklades under senare delen av 80-talet av Harrison Owen, Maryland, USA. Denna mötesmetod används nu runtom i världen som en effektiv process för att handleda förändring i olika miljöer både inom organisationer och offentlig sektor.

Share Button