På Skoljobbsmässan 8 oktober träffar du Svedala kommun

Varmt välkommen till Svedalas monter på höstens upplaga av Skoljobbsmässan – den 8 oktober mellan 10-18.00 på Malmömässan! 

Svedala tar ett helhetsgrepp på utveckling i förskola och skola och målet är att alla våra verksamheter ska prestera på en jämn och hög nivå, varje år. Vår verksamhet vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och vi vet att våra professionella medarbetare är avgörande för att vi ska lyckas. Vi arbetar tillsammans för att uppnå vår politiska vision – att bli en av de bästa skolkommunerna i Sverige.

Svedala kommun en framtidsinriktad kommun som arbetar för hållbarhet, öppenhet, mod och engagemang. Att vara anställd i Svedala kommun är att spela en viktig roll i samhällets utveckling. Vi ser olikheter som en tillgång som bidrar till att öka effektiviteten och kreativiteten i vår organisation.

I Svedala görs satsningar på att digitalisera klassrummen och på att förbereda eleverna för informationssamhället. Vi har ett kritiskt förhållningssätt, höga förväntningar både på oss själva och på våra elever och vi uppmuntrar både personal och elever att nå utmanande och värdefulla mål. I Svedala kommun finns förskolor, grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning som erbjuder en god framtidsanpassad utbildning för alla åldrar.

Du hittar oss i mässmonter 7 – Välkommen!

allaskalyckas

Share Button