Scroll To Top

Svedala klättrar i SKL:s ranking

Sveriges kommuner och landsting kom idag ut med sin ranking Öppna jämförelser och Svedala kommuns resultat har förbättras med 108 placeringar, från plats 170 till 62.

– Först ett fantastiskt besked från Skolinspektionen och nu bekräftelse i SKL:s ranking. Vi är på rätt väg med våra förskolor och skolor, säger Linda Allansson Wester (M), kommunstyrelsens ordförande.

Alla ska lyckas
Alla ska lyckas

Fortsätt läsa Svedala klättrar i SKL:s ranking

Share Button

Boksamtal om ”Beteendeproblem i skolan”

beteendeproblem-i-skolan
Beteendeproblem i skolan, av Bo Hejlskov Elvén

Röda skolan genomförs boksamtal om Bo Hejlskovs bok Beteendeproblem i skolan. Här kan du ta del av upplägget för boksamtalen framtaget av Joakim Nilsson.

Upplägg för samtalet

Börja med att berätta vilket/vilka kapitel som ska avhandlas och några korta meningar om vad de handlade om. Därefter kommer ett påstående som alla tar ställning till genom att skriva JA eller NEJ på mini-whiteboard. När alla svarat och visat sitt svar, går ni laget runt och låter alla motivera sina svar. Därefter diskuterar ni, gärna med konkreta exempel.  Fortsätt läsa Boksamtal om ”Beteendeproblem i skolan”

Share Button

Ett fantastiskt resultat från Skolinspektionens tillsyn!

Under hösten har Skolinspektionen haft tillsyn i Svedala kommun. Tre skolor – Naverlönnskolan, Kyrkskolan och Roslättsskolan blev utvalda för granskning. Skolinspektionen konstaterade inte några brister på någon av skolorna. Samma goda betyg får även förskolan, fritidshemmet, grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildningen, gymnasiesärskolan och grundsärskolan avseende förutsättning för och utveckling av utbildningen. 

– Ett fantastiskt resultat, säger utbildningschef Johan Lundgren. Jag är stolt och det är ett tydligt bevis på att hårt arbete ger resultat och att vi är på rätt väg.

De områden som granskades på skolorna var:

  • Undervisning och lärandeSkolinspektionen konstaterade inte några brister på någon av skolorna.
  • Extra anpassningar och särskilt stöd
  • Bedömning och betygssättning
  • Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
  • Förutsättningar för lärande och trygghet
  • Styrning och utveckling av verksamheten

Fortsätt läsa Ett fantastiskt resultat från Skolinspektionens tillsyn!

Share Button

Fyra år med SKLs matematiksatsning

Fyra år med SKLs matematiksatsning med fokus på styrning och ledning avslutades med spridningskonferens den 17 november.

Arbetande nätverk med fyra nivåer: politiker, förvaltning, skolledning, lärare

86 av Sveriges kommuner har aktivt deltagit i ett utvecklingsarbete med målsättningen att pröva och utveckla kommunernas styrning och ledning för att förbättra resultaten i matematik.

Fortsätt läsa Fyra år med SKLs matematiksatsning

Share Button

Undersökande lektionsobservationer

”Att se vilken inverkan förändringar i undervisningen har för eleverna är en viktig drivkraft för att motivera till kompetensutveckling och förändra arbete i klassrummet.”
– Skolverket

Denna modell för lektionsobservationer är tänkt att användas av lärare för att undersöka och förstå hur vårt agerande i en viss kontext påverkar våra elever.

modell för obs

Läs vidare om modellen.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala