Scroll To Top

Skolinspektionen har kvalitetsgranskat Klågerupskolan och Baraskolan

Skolinspektionen har genomfört en regelbunden kvalitetsgranskning på Klågerupskolan F-5 och Baraskolan
F-3. Skolinspektionens bedömning är att både Klågerupskolan och Baraskolan håller god kvalitet inom samtliga områden, vilket är den högsta nivån av tre möjliga i Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning.

Granskningen genomförs i 40 utvalda skolenheter. I urvalet ingår såväl enskilda som kommunala skolenheter. Den regelbundna kvalitetsgranskningen har syftat till att granska kvaliteten i skolornas arbete inom områdena: undervisning, rektors ledarskap och trygghet och studiero. På Klågerupskolan F-5 har även området bedömning och betygssättning granskats.  Fortsätt läsa Skolinspektionen har kvalitetsgranskat Klågerupskolan och Baraskolan

Share Button

KvUtiS uppdateras men allt material finns kvar

Under läsåret 16/17 arbetade vi hårt med att utveckla och förbättra vår modell för systematiskt kvalitetsarbete, den så kallade SKA-modellen. Målet är att SKA ska stödja oss i vårt arbete med att alla ska lyckas – från klassrum till huvudman – och leda till våra elevers lärande, engagemang och välbefinnande. Avsikten är också att SKA-modellen ska bidra till en organisation som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Förändringarna i SKA medför att vi behöver uppdatera och omdisponera innehållet på KvUtiS.

 

 

 

 

 

 

 

En del av de länkar som du tidigare fann till vänster på sidan har flyttat upp till den övre huvudmenyn. Vi ändrar inga länkar och inget material som du tidigare fann på sidan är bortplockat. Om du inte finner det du söker rekommenderar vi att du använder sidans sökfunktion (klicka på förstoringsglaset uppe till höger).

Med vänlig hälsning
Michael Rystad
Utvecklingsstrateg
Utbildning i Svedala kommun

 

Share Button

Presentationsmaterial – Svedala goes pop

Jobba i Svedala kommuns foto.

Den 11 augusti genomfördes Svedala goes pop – en kickoff för alla pedagoger i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Det blev en heldag med inspiration från kollegor och föreläsning av James Nottingham, med givande samtal, lärande och skratt.

Här kan du ta del av presentationer från dagen i form av PDF-dokument.  Fortsätt läsa Presentationsmaterial – Svedala goes pop

Share Button

Svedala goes pop 11/8

 

 

Alla ska lyckas

Svedala kommun ska vara en utbildningskommun som varaktigt räknas bland landets bästa:

  • Verksamheten ska ständigt förbättra alla barn och elevers resultat
  • Verksamheten ska väcka nyfikenhet och lust att lära hos alla barn och elever
  • Verksamheten ska vara en trygg miljö för alla barn och elever

Svedala kommun ska ha en utbildningsverksamhet för lärande, engagemang och välbefinnande, där alla ska lyckas!

Program för den 11 augusti

Fortsätt läsa Svedala goes pop 11/8

Share Button

Förstelärare bloggar vårterminen 2017

Förstelärare bloggar kan du följa Svedala kommuns förstelärare, och deras tankar och reflektioner om undervisning. På denna sida finner du en förteckning över samtliga blogginlägg som publicerats under våren 2017, kategoriserade och sorterade så du hittar ett underlag för just de lärprocesser som pågår på din skola och för att möta just de behov som era elever har.

Fortsätt läsa Förstelärare bloggar vårterminen 2017

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala