Scroll To Top

Förstelärare bloggar vårterminen 2017

Förstelärare bloggar kan du följa Svedala kommuns förstelärare, och deras tankar och reflektioner om undervisning. På denna sida finner du en förteckning över samtliga blogginlägg som publicerats under våren 2017, kategoriserade och sorterade så du hittar ett underlag för just de lärprocesser som pågår på din skola och för att möta just de behov som era elever har.

Fortsätt läsa Förstelärare bloggar vårterminen 2017

Share Button

Skolornas resultat fortsätter förbättras

– Jag är stolt över vår personal och vår verksamhet. Vi har en hög ambition och ett starkt fokus på att utveckla en skola för att alla ska lyckas och arbetet ger resultat, menar Daniel Pedersen, utbildningsnämndens ordförande. Kommunen har satt som mål att Svedala kommun varaktigt ska räknas bland de främsta skolkommunerna i landet. Skolor i Svedala kommun ska ständigt förbättra alla barn och elevers resultat, och verksamheten ska också väcka nyfikenhet, lust att lära och vara en trygg miljö för alla barn och elever.

–  Svedala kommun driver ett målinriktat och långsiktigt utvecklingsarbete för att vara en skolkommun i framkant och därför är det glädjande att se att årets genomsnittliga meritvärde åk 9, fortsätter att öka och har förbättrats med 9 poäng från 225 i fjol, till 234 i vår, säger utbildningschef Johan Lundgren. En förklaring till de förbättrade resultaten är verksamheternas medvetna satsningar samt ett hårt arbete för att alla elever ska lyckas.

Lise-lott Nilsson tillträdde som grundskolechef i januari i år och är imponerad över det arbete som sker i kommunen.
– Alla har kämpat hårt tillsammans och samarbete är en nyckel för framgång. Vi ser att höga förväntningar i alla led ger de resultat vi vill, men vi kan inte slå oss till ro nu utan behöver titta på vilka utvecklingsområden som finns och vad vi kan göra för att fortsätta förbättra verksamheten. Vi behöver vässa vår förmåga att göra analyser så att vi kan välja och prioritera rätt saker och lägga kraft på det som har störst effekt för elevernas lärande. Vad kan vi göra för att behörigheten ska öka och vad kan vi göra för att skapa en skola där alla barn och elever möter en skola som skapar engagemang för lärande och ger barn och elever möjlighet att utvecklas.

Alla ska lyckas

Fortsätt läsa Skolornas resultat fortsätter förbättras

Share Button

Samverkan – skola och fritidshem, forskning i korthet

På nyckelträffen den 19 maj i Svedala kommuns satsning “Lärande hela dagen” presenterade Nathalie Lindgren en forsknings-sammanställning om Samverkan – skola och fritidshem. I detta inlägg finner ni presentationen i textform.

Skolan och fritidshemmet har en gemensam läroplan, Lgr11. Vi har olika uppdrag utifrån våra yrkesroller, men det finns väldigt många uppdrag som är gemensamma. Lärare är ofta bra på att vara tydliga och peka ut mål, och fritidspersonal är ofta duktiga på att ta till vara på barns frågor och egna intressen. Genom att förena detta kan vi bidra till ett gott samarbete.

Utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, vet vi att elevernas motivation har stor betydelse för deras lärande. Vi vet också att ett lustfyllt lärande gör det lättare att ta till sig ny kunskap.

Nathalie Lindgren, Kyrkskolan

Som ämneslärare kan man ansvara för de teoretiska bitarna av ett ämne, som sedan fritidspersonalen kan arbeta mer laborativt och konkret med. Likaså kan fritidspersonalen planera för rastaktiviteter som ska främja samarbete och rörelse som sedan ämneslärare kan genomföra tillsammans med eleverna.

Utifrån den forskning som är gjord, visar det sig att fritids-personalens hela pedagogiska kompetens inte nyttjas. Frågan är varför? Det blir ett kostsamt system när man högskoleutbildar pedagoger som istället används som lärarassistenter.

Fortsätt läsa Samverkan – skola och fritidshem, forskning i korthet

Share Button

VFU-seminarium – filmade presentationer

Den 13 februari var det dags för terminens första VFU-seminarium
med temat förskola och skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

  • Utvecklingsstrateg Michael Rystad talade om att gå ifrån individuella erfarenheter till beprövad erfarenhet på vetenskaplig grund.
  • Förstelärare Stina Landén och Sofie Palm talade om att göra fördjupade analyser som stöd för utvecklingsarbete på Marbäcksskolan.
  • Nyckelpersoner i Utbildningsprogrammet “Undervisning i förskolan” Lenita Norlén och Maria Malmberg talade om learning study på Tegelbrukets förskola.
  • Förstelärare Björn Persson talade om en resa mot kollegialt lärande på Nils Fredriksson Utbildning.

Fortsätt läsa VFU-seminarium – filmade presentationer

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala