Praktiknära forskning utvecklar förskolan

I senaste numret av förskoleforum.se hittar du en artikel av Maria Löfstedt där förskolechef Margareta Lindh har intervjuats om hur man på förskolorna Tegelbruket och Örtagården arbetar med systematiskt kvalitetsarbete.

Kvalitetsarbetet utgår från läroplanens mål och inkluderar reflektionsmaterial utifrån de fem nyckelstrategierna inom kommunens BFL-arbete. Arbetet är också ett led i kommunens deltagande i projektet “Ifous-Små barns lärande” som handlar om att synliggöra barnens lärande som en indikator för kvalitet i förskolan. Läs mer i förskoleforum.se:s artikel.

 

Share Button