Professionellt lärande på Marbäcksskolan

I analysen av Marbäcksskolans resultat har det visat sig att elevernas förmåga att skriva texter med röd tråd och tydlig struktur, samt deras förmåga att producera texter bör vara prioriterade områden för att förbättra resultaten. Analysen visar också att det är pojkarna som uppvisar störst svårigheter kring dessa förmågor.

Arbetet sker i fyra faser varav den första är analysfasen.  Syftet med den inledande analysen är att fördjupa och utveckla en gemensam förståelse för skolans utgångsläge och på det viset skapa goda förutsättningar för det kommande undersökande och kunskapsbildande arbetet på skolan.

Ta del av upplägg för Marbäcksskolans inledande analys som ska ligga till grund för skolans kommande utvecklingsarbete.

Klicka för att förstora bilden.
Klicka för att förstora bilden.
Share Button