Programmering

Från och med läsåret 18/19 så finns programmering med i grundskolans kursplaner för matematik och teknik.

Matematik

Algebra åk1-3:
Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Algebra åk 4-6 och 7-9:
Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella/olika programmeringsmiljöer.

Problemlösning åk 7-9:
Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Teknik

Åk 1-3:
Att styra föremål med programmering.
Åk 4-6:
Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
Åk 7-9
Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras. Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering. Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklings-arbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.

Webbresurser:

Share Button