Rektorers pedagogiska ledarskap – en kunskapsöversikt

Rektorers pedagogiska ledarskap – en kunskapsöversikt Bokomslag Rektorers pedagogiska ledarskap – en kunskapsöversikt
Kommunförbundet Skåne
2013
28

I detta nummer av Forskning i korthet redovisas en kunskapsöversikt kring rektors pedagogiska ledarskap. I FoU Skolas inventering av centrala utvecklingsområden i Skånes kommuner var detta ett av de områden som framhölls som ett av de mest angelägna. Frågan restes om hur det pedagogiska ledarskapet skulle kunna definieras, vad dess egentliga innebörd var och hur det skulle kunna understödjas. FoU Skola gav därför fil dr Ulf Leo, universitetslektor på rättssociologiska enheten på Lunds universitet, i uppdrag att belysa frågan. Ulf Leo har tidigare arbetat som lärare och rektor i grundskolan mellan åren 1985 och 2009. För närvarande undervisar han i det nationella rektorsprogrammet på uppdrag för Centrum för skolledarutveckling vid Umeå universitet. Huvudintresset, både som utbildare och forskare, handlar om skolledares ledarskap och deras roll i skolutveckling. Ulf Leo disputerade vid Lunds universitet år 2010 med avhandlingen ”Rektorer bör och rektorer gör. En rättssociologisk studie om att identifiera, analysera och förstå
professionella normer”.

Share Button