Sambedömning i skolan

Sambedömning i skolan Bokomslag Sambedömning i skolan
Skolverket
2014
39

Det här stödmaterialet har tagits fram för att stödja en likvärdig bedömning och betygssättning. Materialet riktar sig till lärare, skolledare och andra som arbetar med pedagogisk utveckling i skolan.

Syftet med stödmaterialet är att beskriva hur lärare kan arbeta med sambedömning som ett sätt att öka likvärdigheten i bedömning och betygssättning. Stödmaterialet innehåller gott om exempel på sambedömning, både i Sverige och utomlands. I varsitt längre avsnitt berättar vi hur lärare från tre svenska skolor har arbetat. Skolorna skiljer sig åt och exemplen är valda för att visa fördelar och nackdelar med olika tillvägagångssätt. Tanken är att lärare och skolledare ska kunna välja och anpassa en modell som passar de egna förutsättningarna när de planerar för sambedömning på sin skola.

Share Button