Scroll To Top

SKA Systematiskt kvalitetsarbete

SKA
Klicka för att förstora

För att kunna driva ett tydligt kvalitets- och utvecklingsarbete är det av stor vikt att arbetet är systematiskt och sammanhängande.

Systematiskt kvalitetsarbete (14:05) Skolverket

I Svedala arbetar vi efter en modell som vi kallar för SKA (systematiskt kvalitetsarbete).  Med utgångspunkt i det övergripande syftet med verksamheten att alla ska lyckas och Utbildnings  verksamhetsidé följs fyra så kallade SKA-områden upp genom samtal och dokumentation med respektive förskolechef/rektor:

 • Ledarskap
 • Synligt lärande
 • Höga förväntningar
 • Inkludering

SKA

SKA-samtal

 • Samtalen genomförs fyra gånger om året (sep, nov, feb, apr) och sammanställas i juni.
 • Dokumentationen inför samtalen ska innehålla rektors analys och rektors åtgärder
 • Resultat och pedagogiskt ledarskap följs upp vid alla samtal.
 • Vid läsårets första samtal fastställs när rektor vill följa upp de övriga uppföljningsområdena.
 • I november och april ska en nulägesanalys göras vad gäller måluppfyllelsen i samtliga årskurser
 • Huvudmannen servar med de resultat som ska analyseras och som finns att hämta centralt. Övriga resultat tar förskolechef/rektor fram
 • Senast den 30 juni ska en sammanfattning av årets kvalitetsarbete ha sparats i mappen av förskolechef/rektor
 • Mallar för dokumentation inför SKA-samtalen och sammanfattning av kvalitetsarbetet finns i mapp på lager.
SKA
Klicka föra att förstora

SKA-dokumentation

 • Dokumentet gäller läsårsvis och redigering sker löpande i ett och samma dokument.
 • I september påbörjas nytt dokument, med föregående läsårs definierade mål för den egna skolan som utgångspunkt.
 • Inför SKA-samtal uppdateras dokumentets resultat av kvalitets- och utvecklinsavdelningen och sparas ner under: L:UtbildningArbetsmapp ledning-stab-chefer1 SKA-dokumentation
 • Förskolechef/rektor sparar ner sin version, uppdaterar/fyller på informationen, och skickar till kvalitetstrateg senast 5 arbetsdagar innan planerat SKA-samtal.
 • Vid slutet av läsåret summeras dokumentet och nya mål för kommande läsår definieras.
Klicka för att öppna PDF
Klicka för att öppna PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Button

3 reaktion på “SKA Systematiskt kvalitetsarbete”

Kommentarer inaktiverade.

Kvalitet och Utveckling i Svedala