Scroll To Top

SKA-samtal

SKA följs upp i SKA-samtal fyra gånger om året. I september och februari deltar rektor, rektors ledningsgrupp, grundskolechef och utvecklingsstrateg i samtalen och i november och april deltar rektor, grundskolechef och utvecklingsstrateg. Samtalen syftar till att följa upp och ha en dialog kring: resultatmål, prioriterade SKA-mål, förutsättningar och åtaganden.

Tiden som avsätts för samtalen är tre timmar för SKA-samtal 1 och två timmar för övriga SKA-samtal. Fem arbetsdagar innan ett samtal ska SKA-dokumentationen vara uppdaterad.

Klicka för att förstora

 

 

SKA-samtal 1 i september

I samtalet deltar grundskolechef, utvecklingsstrateg från förvaltningen och rektorer och skolans ledningsgrupp från skolan och tar tre timmar i anspråk. Huvudfokus är skolans resultat och SKA-mål 1 vilket inbegriper skolans preliminära SKA-plan som presenteras, problematiseras, utmanas och utvecklas. Två veckor efter samtalet ska planen fastställas och delas med förvaltningen.

Frågeställningar SKA-samtal 1
 

SKA-samtal 2 i november

Samtalet tar två timmar i anspråk. I samtalet deltar grundskolechef och utvecklingsstrateg från förvaltningen och rektor/-er från skolan. Huvudfokus för läsårets andra SKA-samtal är skolans resultatuppföljning samt SKA-mål 4.

Frågeställningar SKA-samtal 2

 

SKA-samtal 3 i februari

Samtalet tar två timmar i anspråk. Den första timmen deltar grundskolechef och utvecklingsstrateg från förvaltningen och rektor/-er och skolans ledningsgrupp från skolan. Den andre timmen lämnar skolans ledningsgrupp och samtalet fortsätter med rektor/-er. Huvudfokus för läsårets tredje och vårterminens första SKA-samtal är skolans resultat och nulägesbedömningar utifrån de resonemang och den plan som diskuterades vid SKA-samtal 1. Vi stämmer även av SKA-mål 2 och 3.

Frågeställningar SKA-samtal 3
 

SKA-samtal 4 i april

Samtalet tar två timmar i anspråk. I samtalet deltar grundskolechef och utvecklingsstrateg från förvaltningen och rektor/-er från skolan. Huvudfokus för läsårets fjärde och vårterminens andra SKA-samtal är att stämma av resultatmål samt att följa upp och utvärdera SKA-mål 1.

Frågeställningar SKA-samtal 4
 
Klicka här för att ta del av stöd för arbete med resultatmål.
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala