Scroll To Top

Kalender

2016

Augusti

9-10                  Upptaktsdagar rektorer
10                       Sista dag för material till SvedalaNytt
12                       Kompetensutveckling fritidshem
15                       Introduktion för nyanställda pedagoger. 13.30-16.00,                                  Naverlönnsalen på kommunhuset.
18                       Terminsstart
23-25               Skolinspektionen intervjuar

September

4                         Sista dag för inlämning av SKA-dokumentation
14                      Sista dag för material till SvedalaNytt
15                      Möte för nyanställda
12-22              SKA-samtal
29-30              Chefsmöte

Oktober

5                        Skolledarna på James Nottinghams ”Att leda en                                                organisation genom förändring och ta sig an de                                                utmaningar som uppkommer på vägen”.
12                     Sista dag för material till SvedalaNytt
12-25             Föräldraenkät
12-25             Personalenkät
28                     Sista dag inlämning av nulägesbedömning Infomentor
31-1                KU-dagar

November

1-2                  SETTSyd
2-13               Elevenkät genomförs
6                       Inlämning SKA-dokumentation
11                    Sista dag för material till SvedalaNytt
14-25             SKA-samtal
16                     Chefens dag
17                     Spridningskonferens PISA 2015 SKL
21                     KU-dag
3                        Chefens dag

19-20             PISA2015 Nätverksträff Skåne

December

20                     Terminen slutar

Januari 2017

9                         Preliminär kick off för fritidshemssatsning.

 

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala