Skolan och hemmet – exempel och forskning om lärares samarbete med elevernas vårdnadshavare

Skolan och hemmet - exempel och forskning om lärares samarbete med elevernas vårdnadshavare Bokomslag Skolan och hemmet - exempel och forskning om lärares samarbete med elevernas vårdnadshavare
Skolverket
2015
74

Förtroendefulla relationer mellan lärare och elevernas vårdnadshavare är viktigt eftersom det kan bidra till en ökad måluppfyllelse för eleverna. Syftet med det här stödmaterialet är att stödja personal i skolan i deras arbete med att utveckla samarbetet med elevernas vårdnadshavare.

Share Button