Skolans lokala styrkedja

Styrkedjans fyra länkar

Elever, lärare, rektorer och huvudmän har alla viktiga roller att spela för att tillsammans skapa en bra skola. Tillsammans bildar de skolans lokala styrkedja.

  • Eleven har rätt till en bra utbildning i en trygg miljö. Genom delaktighet och inflytande får eleven möjlighet att berätta för läraren hur undervisningen fungerar.
  • Läraren ansvarar för att varje elev får det stöd som behövs. Läraren berättar för rektor vad som behövs.
  • Rektor leder utvecklingsarbetet och ska se till att varje elev får den undervisning han eller hon har rätt till. Rektor tar reda på lärarnas och elevernas behov. En del saker åtgärdar rektor själv, en del måste tas upp med huvudmannen.
  • Huvudmannen ska skapa goda förutsättningar för skolornas utvecklingsarbete. Det innebär bland annat att ha en dialog med rektor för att förstå skolans verksamhet och behov.

Samarbete, tillit och kommunikation håller ihop kedjan

För att få en stark styrkedja behöver alla delar att samspela med varandra. Här är samarbete, tillit och god kommunikation tre viktiga nyckelord.
(skolinspektionen.se)

Share Button