Skolförordning

Skolförordning
Utbildningsdepartementet
2011
26

I denna förordning finns följande kapitel: – inledande bestämmelser (1 kap.),
– huvudmän (2 kap.),
– lärotider (3 kap.),

– elever (4 kap.),
– utbildningen (5 kap.),
– betyg (6 kap.),
– förskolan (7 kap.),
– förskoleklassen (8 kap.),
– grundskolan (9 kap.),
– grundsärskolan (10 kap.),
– specialskolan (11 kap.),
– sameskolan (12 kap.),
– fritidshemmet (13 kap.),
– bidrag till enskilda huvudmän (14 kap.), och – övriga bestämmelser (15 kap.).

Share Button