Skolornas resultat i Svedala kommun förbättras

– Det ligger hårt arbete bakom och jag är stolt över alla elever, lärare och rektorer, som bidragit till denna förbättring, säger Johan Lundgren, Utbildningschef i Svedala kommun.

Årets genomsnittliga meritvärde åk 9, har förbättrats med 7 poäng från 218 i fjol, till 225 i vår, och andelen elever som är behöriga till ett gymnasieprogram har också ökat. I vår är 93% av eleverna i Svedala kommun behöriga till ett yrkesprogram jämfört med 2015 då 88% nådde behörighet.

Resultat grundskolor i Svedala kommun 2015-2016
Resultat grundskolor i Svedala kommun 2015-2016

 
 
 
 
 
 
 

Svedala kommun driver ett målinriktat och långsiktigt utvecklingsarbete för att vara en skolkommun i framkant. En förklaring till de förbättrade resultaten är verksamheternas medvetna satsningar samt ett hårt arbete för att alla elever ska lyckas.

– Vi har höga förväntningar på våra verksamheter och det känns bra att få bekräftelse på att vi är på väg åt rätt håll, säger Daniel Pedersen, Utbildningsnämndens ordförande.

Naverlönnskolan är den skola vars resultat förbättrats mest, 12 poäng i meritvärde, och 9 procentenheter i behörighet, och det är glädjande att se att det gedigna arbetet på Naverlönnskolan gett resultat både när det gäller meritvärde och behörighet till gymnasiet.

Resultat Naverlönnskolan 2015-2016
Resultat Naverlönnskolan 2015-2016

 
 
 
 
 
 
 
 

Läs om Naverlönnskolans utvecklingsarbete.
Läs om Utbildning i Svedalas systematiska kvalitetsarbete.

Share Button