Skolverkets broschyr om Creative Commons

I broschyren förklaras vad Creative Commons är och hur man kan använda licencsieringsmodellen i skolan.

Det ökade användandet av digitala lärresurser i skolan leder till att en del nya frågor kring upphovsrätt blir aktuella. Det gäller både när man använder material producerat av andra och också när lärare och elever själva producerar digitalt material och vill dela med sig av resultatet.creativecommonsDu kan läsa mer om Creative Commons på organisationens svenska webbplats, där finns även nedanstående film som förklarar konceptet.

Share Button