Stödinsatser i utbildningen

Stödinsatser i utbildningen - Om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd Bokomslag Stödinsatser i utbildningen - Om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd
Skolverket
2014
62

Barn och elever behöver ledning, stimulans och ibland olika former av stöd för att lyckas i sitt lärande och sin personliga utveckling. Det här stödmaterialet beskriver hur lärare, övrig skolpersonal och rektorer kan arbetaför att främja en god lärmiljö och för att förebygga svårigheter.

Stödmaterialet kompletterar Skolverkets Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Share Button