Scroll To Top

Ledarskap

Strategi Inom Utbildning i Svedala kommun ser vi ledarskap som avgörande i arbetet med att skapa en utbildning av god kvalitet för alla barn och elever och för att nå målet att alla ska lyckas.

Ledarskapet förutsätter mod, engagemang, öppenhet och hållbarhet. En god ledare vågar leda och fatta beslut, är transparent och kommunikativ samt organiserar och förbättrar verksamheten. Ledare engagerar medarbetare, skapar en god tillitsfull arbetsmiljö och ger möjligheter för ett hållbart arbetsliv.

Utbildning i Svedala kommun har höga förväntningar på ledarskap för att alla ska lyckas. Ledarskap utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och en ledare är medveten om och tar ansvar för vilket avtryck denne gör på hela sin organisation.

Inom Utbildning finns det ledarskap på alla nivåer. I alla verksamheter och i alla positioner är ditt ledarskap viktigt för att alla ska lyckas. Ledare utvecklas i sitt ledarskap. Ledare får andra människor att utvecklas och ta ansvar och bidrar till att utveckla nya ledare. Det är attraktivt och möjligt att bli och växa som ledare i Svedala kommuns förskolor och skolor.

Ledarskap

Läs mer om ledarskap

Utbildnings verksamhetsidé är att alla ska lyckas. Barn, elever, medarbetare och chefer omfattas av denna verksamhetsidé och den innebär en
Läs mer
I huvudet på en områdeschef, oktober 2022. I huvudet på Maria Wallin PDF Jag vill börja med ett citat som
Läs mer
I huvudet på en chef, maj 2022. Utdrag från en presentation. I huvudet på Sara Åberg PDF Jag vill börja
Läs mer
I huvudet på en rektor april 2022. Utdrag från en presentation. Florén PDF Nu ska ni få en inblick i
Läs mer
I huvudet på en utbildningschef mars 2022. Utdrag från en presentation. I huvudet på Fredrik Aksell Strategisk ledning, att leda
Läs mer
I huvudet på en chef för barn- och elevhälsan februari 2022. Utdrag från en presentation. I huvet på en ledare
Läs mer
I huvudet på en IKT-samordnare, strategiskt ledningsstöd, oktober 2021. Palmgren PDF Johan Palmgren berättar att han i sitt arbete som
Läs mer
I huvudet på en rektor oktober 2021. Utdrag från en presentation. Tuvesson PDF Jag har en bakgrund som lärare på
Läs mer
Föreläsning av Troed Troedsson, samhälls- och framtidsanalytiker, på chefsinternat den 21 oktober 2021. Temat för föreläsningen var Leda i digitalisering. 
Läs mer
I huvudet på en områdeschef oktober 2020 "Jag hade väldigt lite kompetens och erfarenhet om ledarskap och chefskap när jag
Läs mer
I huvudet på en områdeschef oktober 2020 "Jag är så intresserad av mänskligt beteende att jag har poäng i beteendevetenskap
Läs mer
I huvudet på en områdeschef oktober 2020 “Det handlar om att hitta drivet hos sina medarbetare. De inre drivkrafterna måste
Läs mer
För att få en hög kvalitet i undervisning och förbättra förutsättningarna för skolutvecklingsarbetet krävs goda organisatoriska förutsättningar, dvs. både en
Läs mer
Föreläsningar av Christine Radell och Svedala kommuns HR-enhet, på chefsinternat den 5 oktober 2017. "People with great gifts are easy
Läs mer
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala