Scroll To Top

Ledarskap

Strategi Inom Utbildning i Svedala kommun ser vi ledarskap som avgörande i arbetet med att skapa en utbildning av god kvalitet för alla barn och elever och för att nå målet att alla ska lyckas.

Ledarskapet förutsätter mod, engagemang, öppenhet och hållbarhet. En god ledare vågar leda och fatta beslut, engagerar och visar tillit till medarbetare, är transparent och kommunikativ samt organiserar och förbättrar verksamheten. Ledare skapar en god arbetsmiljö och ger möjligheter för ett hållbart arbetsliv.

Utbildning i Svedala kommun har höga förväntningar på ledarskapet. En ledare är medveten om och tar ansvar för vilket avtryck denne gör på hela sin organisation. Ledare inom Utbildning utvecklas tillsammans utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Inom Utbildning finns det ledarskap på alla nivåer. Oavsett skolform och position är ditt ledarskap viktigt för att alla ska lyckas. Ledare ska utvecklas i sitt ledarskap och ledare ska bidra till att utveckla nya ledare. Det ska vara attraktivt och möjligt att bli och växa som ledare i Svedala kommun.

Läs mer om ledarskap

För att få en hög kvalitet i undervisning och förbättra förutsättningarna för skolutvecklingsarbetet krävs goda organisatoriska förutsättningar, dvs. både en
Läs mer
Föreläsning av Simon Elvnäs, doktorand vid KTH, på chefsinternat den 17 oktober 2019. Temat för föreläsningen var Effektfullt ledarskap.  Vad
Läs mer
Föreläsning av Mats Tyrstrup, forskare på Handelshögskolan i Stockholm, på chefsinternat den 8 oktober 2018. Temat för föreläsningen var samhällsförändring,
Läs mer
Föreläsningar av Christine Radell och Svedala kommuns HR-enhet, på chefsinternat den 5 oktober 2017. "People with great gifts are easy
Läs mer
Föreläsningar av Shalini Persson, Pellevision och Mikael Björk, på chefsinternat den 29 september 2016. Shalini Person, Perssons idé och vision,
Läs mer
Föreläsning av Mats Trondman, professor i kultusociologi, på chefsinternat den 7 augusti 2015. Temat för föreläsningen var sociokulturellt ledarskap. Trondman
Läs mer
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala