Göran Svanelid föreläser för förskoleklass-pedagoger i Svedala

Tisdagen den 9:e september kl 13-16.30 föreläste Göran Svanelid för alla Svedala kommuns förskoleklasspedagoger.

goran_svanelid_profileGöran Svanelid är universitetslektor och deltog i arbetet med att ta fram kursplanerna i SO-ämnena i Lgr 11.

Göran har studerat grundskolans alla kursplaner. Hans råd till lärare i alla ämnen är att fokusera på de fem förmågor, “The Big 5”, som är allra vanligast i grundskolans nya styrdokument, för att hjälpa eleverna att nå målen.

De fem kan användas för att skapa tydlighet för elever och för att kunna finna gemensamma nämnare mellan ämnen, men bör användas med insikten om att de alltid måste tolkas utifrån läroplanen och alltså inte kan ersätta läroplanens mål. Göran Svanelid är upphovsmann till The Big Five och följande förklaring är hämtat från Göran Svanelids blogginlägg på hemsidan bedomningforlarande.se.

De flesta människor kopplar säkert samman uttrycket ”The Big5” med de fem vilda djur (leopard, elefant, noshörning, afrikansk buffel och lejon) som jagas på de afrikanska savannerna. I min, och numera i tusentals andras, pedagogiska värld så står uttrycket för de fem viktigaste förmågorna i Lgr 11. De fem förmågorna har jag funnit genom att analysera samtliga skolämnens kursplaner. De återfinns syftestexten och särskilt tydliga blir de i de så kallande ”långsiktiga målen”, d.v.s. i de punkter som avslutar syftestexterna. Efter min analys fann jag att det var följande fem förmågor som ”allt” handlade om:

  • Analysförmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Begreppslig förmåga
  • Procedurförmåga/ Förmågan att hantera information
  • Metakognitiv förmåga
Mer om The Big Five

Klicka för att hämta The big five A3 eller The big five och förmågorna i Lgr11. Filerna är hämtade från Facebookgruppen The Big Five, en grupp där läroplanens förmågor, diskuteras och analyseras. Läs också artikel i Lärarnas nyheter.

Du kan även se föreläsning där Göran Svanelid föreläser om TB5,del1(1:27:42) , del2(1:12:05), eller titta på animationen Lgr11 och TheBig5 (4:17).

Camilla Allequist, Svärtingehus skola i Norrköping har gjort en saga för de minsta där de fem stora djuren på savannen förklarar de fem förmågorna i TB5. Sagan heter ”Kvällarna på savannen”.

Share Button