Svedala goes pop 11/8

 

 

Alla ska lyckas

Svedala kommun ska vara en utbildningskommun som varaktigt räknas bland landets bästa:

  • Verksamheten ska ständigt förbättra alla barn och elevers resultat
  • Verksamheten ska väcka nyfikenhet och lust att lära hos alla barn och elever
  • Verksamheten ska vara en trygg miljö för alla barn och elever

Svedala kommun ska ha en utbildningsverksamhet för lärande, engagemang och välbefinnande, där alla ska lyckas!

Program för den 11 augusti

7.45 Registrering och kaffe
8.30 Inledning
Skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Skolidrottsföreningar i Svedala kommun
9.45 Mingelpaus
10.30 Spårpass: delaktighet, engagemang, en skola för alla, språkutvecklande arbetssätt
12.00 Lunch
13.30 James Nottingham
14.30 Fika
15.10 James Nottingham
16.00 Slutord
16.30 After work

Konferencierer:
Joel Trygg, rektor på Spångholmsskolan 4-9
Sara Åberg, rektor på Naverlönnskolan 6-9

Plats:
Quality hotell view

 

Från personliga teorier till  vetenskaplig grund

Vad utmärker en skola som präglas av personliga teorier och individuella erfarenheter och vad utmärker en skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?

Michael Rystad arbetar som utvecklingsstrateg i Svedala kommun.

Kommunens yngsta chefer -Skolidrottsföreningar i Svedala

Vad är en skolidrottsförening? Skolans främsta samverkanspartner för att skapa mer fysisk aktivitet i anknytning till skoldagen och bygga relationer genom ungas inflytande och delaktighet på riktigt. I Svedalas skolidrottsföreningar är det barnen och de unga som är i fokus. Det är deras förening. Det är deras plats att ta ansvar, att växa och att utvecklas. En bra skolidrottsförening kan skapa mervärde också i skolan genom att bidra till en ökad gemenskap och bättre sammanhållning där glädje, glöd och gemenskap är ledord.
Kevin Nilsson (till vänster) är skolvärd och vuxenstöd för Naverlönnskolans skolidrottsförening. Thekla Hall (till höger) är vuxenstöd för Klågerupskolans skolidrottsförening. Ted Åhs (i mitten) är prisad samordnare för Svedala kommuns skolidrottsföreningar och huvudansvarig för kommunens lovaktiviteter..

 

Spårpass

Klicka på länkarna för att läsa mer om respektive spår:

Spår 1 Delaktighet
Spår 2 Engagemang 
Spår 3 En skola för alla
Spår 4 Språkutvecklande arbetssätt

James Nottingham

James Nottingham är pedagogen som tagit sina erfarenheter från lärar- och skolledarjobb vidare, och med hjälp av evidensbaserad forskning sprider sitt budskap till lärare runt om i världen. Den 11 augusti berättar Nottingham om framgångsrika pedagogiska metoder utifrån ledande skolforskning och beprövad erfarenhet.

James Nottingham
Share Button