Engagemang

Engagemang

“Utbildningen byggs upp av både innehåll och sammanhang. När det finns dynamik mellan dessa visar elever ofta intresse.” – Skolverket

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.

I spår 2 får ni ta del av praktikexempel där engagemang är ett nyckelord, både för elever, men också för lärare. Vi inleder passet med ett exempel på hur ett projekterande arbetssätt kan utgå från elevernas behov och intressen för att utmana och inspirera. Därefter förflyttar vi fokus från elevers till lärares engagemang med ett exempel på hur vi kan forma ett uthålligt utvecklingsarbete som engagerar alla. I den tredje presentationen får vi ta del av en pågående studie om engagemang i NO-undervisning.  Spårets sista pass handlar om vad det är som motiverar och hur vi kan dra nytta av den vetskapen i klassrummet och utanför. Kort sagt ett spår där elevers och lärares engagemang är i fokus!

Program för spår 2

10.30 Projekterande arbetssätt i F-klassen på Roslättskolan
10.50 Elevansvar på Klågerupskolan
11.10 En studie om engagemang i NO-undervisning
11.30 Motivation på Spångholmsskolan

Moderatorer:
Anna Tuvesson, rektor på Marbäcksskolan F-5
Alexander Magnusson, biträdande rektor på NFU Gy/vux

Spyflugan Astrids äventyr – F-klassen på Roslättskolan

Marie Kjöller Persson, Therese Andersson och Addie Ling

Med ett projekterande arbetssätt vill förskoleklassens lärare utgå från elevers olika behov och intressen. Samtidigt vill vi använda oss av deras erfarenheter och kunskaper för att sedan kunna utmana och inspirera eleverna till att använda sig av olika estetiska uttryckssätt för att alla ska kunna bli en tillgång i gruppen.

Marie Kjöller Persson, Therese Andersson och Addie Ling arbetar som förskollärare i Roslättskolans förskoleklass.

 

Elevansvar – från idé till varaktig förändring

Hanna Fred Åhlander, Malin Sjöberg, Pontus Blomberg och Magnus Larsson

På Klågerupskolan har vi arbetat för att forma ett uthålligt utvecklingsarbete som engagerar alla. Utvecklingsarbetet har startat med att skapa trygghet i våra arbetslag, där vi hellre tagit två steg fram och ett tillbaks för att få med alla och skapa en varaktig förändring än ingen förändring alls. Utifrån ett behov hos eleverna kring elevansvar har vi börjat att förflytta vår egen praktik. Arbetet ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  Alla ska uppleva att det är “på riktigt” och att vi gemensamt äger hela processen från idé till genomförande till utvärdering/analys.

Hanna Fred Åhlander är förstelärare och arbetslagledare på Klågerupskolan och undervisar i åk 1-3.
Pontus Blomberg är nyckelperson i kommunens fritidshemssatsning och arbetar på Klågerupskolans fritidshem.

 

 

 

 

 

 

 

Malin Sjöberg är förstelärare och arbetslagledare på Klågerupskolan och undervisar i åk 4-5.
Magnus Larsson är förstelärare och arbetslagledare på Klågerupskolan och undervisar engelska och svenska åk 6-9.

 

 

 

 

 

 

 

Engagemang i NO-undervisning

Cristian Abrahamsson

Cristian Abrahamsson forskar på halvtid inom forskarskolan ”Communicating science in school”  för lärare och förskollärare i de naturvetenskapliga och tekniska ämnenas didaktik. Syftet med Cristians studie är att undersöka lärares egna berättelser om undervisning som skapat engagemang hos eleverna. Studien skall visa hur det ser ut när lärarna upplever att eleverna blir engagerade och vilka faktorer som påverkar engagemanget, kopplat till det naturvetenskapliga innehåll som presenterats i deras undervisning

 

 

 

 

 

 

 

Motivation i och utanför klassrummet

Mattias Dahlberg och Linda Sonesson 

Mattias och Linda arbetar på Spångholmskolan och berättar om vad det är som motiverar oss och hur vi kan dra nytta av den vetskapen i klassrummet och utanför.

Mattias Dahlberg är förstelärare och undervisar i särskild undervisninsgrupp åk 4-8 på Spångholmsskolan.
Linda Sonesson är förstelärare och undervisar i svenska, engelska i åk 7-9 på Spångholmsskolan.
Share Button

En reaktion på ”Engagemang”

Kommentarer är stängda.