Svedala kommun arbetar för bättre skolresultat

Svedala kommuns skolranking i årets Öppna jämförelser från SKL, Sveriges kommuner och landsting, har försämrats från plats 124 till 170. Rankingen baseras på resultat i årskurs 9 vårterminen 2015.

Kommunens största skola Naverlönnskolan i Svedala tätort, har under ett par års tid haft låga resultat och med ett meritvärde på 209 för vårterminen 2015 ligger det under riksgenomsnittet på 217. Kommunens andra högstadieskolor Spångholmsskolan (236) i Bara och Klågerupskolan (241) i Klågerup, har goda resultat och ligger över riksgenomsnittet.

Spångholmsskolans meritvärde har varit högt de senaste två åren och förra läsåret var 98 procent av eleverna behöriga till gymnasiets nationella program. Klågerupskolan hade sitt högsta meritvärde någonsin 2015.

“Vi ser att vårt utvecklingsarbete redan har gett goda resultat på två av våra högstadieskolor. Nu gäller det att vara uthålliga och ha tilltro till att vi når högre resultat även på Naverlönnskolan”, säger Johan Lundgren, utbildningschef i Svedala kommun

Arbete för att förbättra resultat

Betygsresultaten för höstterminen 2015 är bättre i jämförelse med betygsresultaten höstterminen 2014. Resultatet på nationella prov i årskurs 3 är under de senaste två åren bland landets bästa.

Våren 2014 arbetade Utbildning i Svedala fram en ny modell för systematiskt kvalitetsarbete, för att följa upp och stödja skolorna i deras arbete att förbättra resultat. Fokus är på fyra övergripande strategier: ledning, höga förväntningar, synligt lärande och inkludering.

I kommunen har vi sedan 2014 arbetat med ledarskapet i rektorsgruppen, att implementera en kultur med höga förväntningar, sociokulturellt ledarskap och professionellt lärande. Under våren 2016 har rektorerna fått i uppdrag och påbörjat arbetet med att utveckla och tydliggöra respektive skolas organisation.

Läs mer om Svedalas utvecklingsarbete på Kvutis.se

Läs mer om Naverlönnskolans utvecklingsarbete

SKL:s Öppna jämförelser – Grundskola 2016

Share Button