Scroll To Top

SWOT-analys

SWOT-analys
SWOTI en SWOT-analys kan man på ett strukturerat sätt få en överblick över nuläget och vad som behöver utvecklas i verksamheten.

SWOT är en förkortning av
S = Strengths
W = Weaknesses
O = Opportunities
T = Threats

I fyrfältsschemat skrivs verksamhetens styrkor (S) respektive svagheter (W) upp samt vad som kan betraktas som möjligheter (O) och hot (T).

Styrkor och svagheter ses som faktorer som den egna organisationen kan påverka själv, dvs genom egna beslut. Möjligheter och hot är däremot faktorer som den egna organisationen inte kan påverka, dvs samhällsfrågor eller beslut som fattas av andra utanför den egna organisationen som regering, riksdag, Skolverket, kommun etc.

 • Rita upp fyrfältsschemat.
 • Arbeta först enskilt och därefter i lämpliga smågrupper. Komplettera med övriga gruppens synpunkter.
 • Diskutera analysen. Exempel på frågor:
  a) Vilka styrkor prioriteras? Varför?
  b) Vilka svagheter behöver lösas på kort sikt? På lång sikt?
  c) Rangordna möjligheterna, vilka har högst prioritet? Hur ta tillvara möjligheterna?
  d) Rangordna hot, vilka har högst prioritet? På kort sikt? På lång sikt? Hur vara förberedd och hantera hot?
  e) Vad behöver utvecklas? På kort sikt? På lång sikt?
  f) Formulera utvecklingsbehovet.
Share Button

En reaktion på ”SWOT-analys”

Kommentarer är stängda.

Kvalitet och Utveckling i Svedala