Synligt lärande

Synligt lärande
Sveriges kommuner och landsting
2011
65

Lärarnas pedagogiska skicklighet och deras återkoppling till eleverna är centralt för elevernas skolresultat.Det visar SKL:s skrift Synligt Lärande som sammanfattar världens största studie om vad som påverkar elevernas resultat.

För första gången presenteras nu resultat och analyser på svenska av professor John Hatties unika forskningsöversikt med över 80 miljoner elever.

Tillsammans med den nedladdningsbara skriften finner du ett diskussions-/studiematerial som är till för lärare, rektorer, förvaltning och förtroendevalda att arbeta vidare med.

Läs SKL:s forskningssammanfattning Synligt lärande och tillhörande diskussionsmaterial.

Share Button