Scroll To Top

Stöd för utveckling

Varför får dessa elever, med denna personal, kompetens och organisation, detta resultat just nu?

Vad behöver min personal för att hjälpa just dessa barn/elever?

Lärmoduler om ledarskap – kultur, professionsutveckling och lärares lärande

En lärmodul är ett ”utvecklingspaket” där artiklar, filmer och annat material sätts i ett sammanhang, diskuteras och prövas.  Varje lärmodul består av fyra moment:

Moment A – individuell förberedelse
Moment B – kollegialt arbete
Moment C – aktivitet
Moment D – gemensam uppföljning

Nu när värdeorden är framtagna är det dags att förankra dem i er verksamhet. Hur ska ni få värdeorden att bli levande och vara till nytta för er verksamhet? I Svedala kommun har vi under ett halvår arbetat med våra gemensamma
Gå till lärmodul
Kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där lärare genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap för att utveckla undervisningen. En av de viktigaste framgångsfaktorerna för att utveckla undervisningen är att lärare tillsammans analyserar och utvärderar sin
Gå till lärmodul
Varför får dessa barn/elever, med denna personal, kompetens och organisation, detta resultat just nu? Vad behöver min personal för att hjälpa just dessa barn/elever? Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt beskriva aktiviteter för en god måluppfyllelse i relation till
Gå till lärmodul
Att få hjälp av en kunnig person, en rektor, en kollega eller någon annan med kompetens att bedöma en lektion kan vara till stor hjälp för en lärare. I denna lärmodul ska du, som rektor eller som kollega, få möjlighet
Gå till lärmodul
Att få hjälp av en kunnig person, en rektor, en kollega eller någon annan med kompetens att bedöma en lektion kan vara till stor hjälp för en lärare. I denna lärmodul ska du, som rektor eller som kollega, få möjlighet
Gå till lärmodul
På Förstelärare bloggar kan du följa Svedala kommuns förstelärare, och deras tankar och reflektioner om undervisning. Varje blogg avslutas med 3-5 diskussionsfrågor så att bloggtexten på ett enkelt sätt ska kunna diskuteras i ett lärlag nära dig. Klicka här för att
Gå till lärmodul
Skolans ledning ska utifrån ny lagstiftning och forskning få ett gemensamt synsätt kring nyanländas lärande och äga frågan tillsammans. En gemensam förståelse och kunskap om nyanländas lärande bör få genomslag för den organisation och de aktiviteter och åtgärder som berör nyanländas lärande. Arbetet
Gå till lärmodul

Annat stödmaterial

Share Button

En reaktion på ”Stöd för utveckling”

Kommentarer inaktiverade.

Kvalitet och Utveckling i Svedala