Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskola Bokomslag Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskola
Skolverket
2012
74

Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan man arbeta med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet.

Stödmaterialet beskriver bl.a. hur pedagogisk dokumentation kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet och hur det kan användas för att bedöma verksamhetens kvalitet.

Share Button